Γέννα C


Γέννα C – 2 αρσενικά και 3 θηλυκά

pedigree of C litter - Korinthian Castle Rottweilers

KORINTHIAN CASTLE CONAN