Γέννα G


pizap

 

3 αρσενικά και 3 θηλυκά με εξαίρετο pedigree προστέθηκαν στη οικογένεια

“KORINTHIAN CASTLE”

αρσενικά: Gandalf – Gizmo –  Godric

Θηλυκά: Gabriela – Gaia – Gizel

pedigree κουταβιών

GF-001