Γέννα Τ


Spajk-Fiona-αναγγελια

Ημερομηνία γέννας 01.02.2019

6 αρσενικά

Thanos – 900163000015824

Thor - 900163000015825

Tomas - 900163000015826

Toro - 900163000015827

Titan - 900163000015828

Tibor - 900163000015774

 3 θηλυκά

Thelma - 900163000015821

Theony - 900163000015822

Thalia - 900163000015823