ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΟΥΤΑΒΙΑ

Διαθέσιμα κουτάβια απο δυο γέννες

J γέννα : διαθέσιμα 2 θηλυκά ( Julianna & Jemma ) και 1 αρσενικό ( Jordan )

R γέννα : διαθέσιμα 3 θηλυκά ( Romina , Reyna , Renata )

korinthian-castle-r-litter